ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 6 W BIAŁYMSTOKU

ul. Pietrasze 29, 15-131 Białystok, tel. 85 6750451, fax. 85 6752329

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:647. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:77. Error 9: Invalid character
Zespół Szkół nr 6 w Białymstoku

Email Drukuj PDF

Galeria

12 lipca 2017r. w Paacyku Gocinnym Pan Prezydent Tadeusz Truskolaskiwrczy ponad 50 stypendiw na II procze 2017 roku. Wrd nich znalaza si 6 Hubalczykw, ktrzy mieli dotychczas stypendia w I proczu, a teraz otrzymali na drugie. Nagrodzeni to: Ewa Piotrowska, Edyta Tarasewicz, Karolina Janowska, Paulina Owczarczuk, Micha miowski i Konrad Baranowski. W ich imieniu certyfikaty odebraLech Szargiej.
cznie w roku 2017 a 28 Hubalczykw ma przyznane stypendia Prezydenta Biaegostoku na sum ponad 130.000 PLN. Gratulacje.

Lech Szargiej

 

Email Drukuj PDF

WANA INFORMACJA!!!

Zgodnie z wczeniejsz zapowiedzi, z dniem 30.06.2017r. wszystkie umowy na wynajem obiektw sportowych w Zespole Szk Nr 6 w Biaymstoku trac sw wano.

Z dniem 1.09.2017r. w miejsce Zespou Szk Nr 6 (SP NR 32 i PG Nr 12) zostaje utworzona SZKOA PODSTAWOWA NR 32 z oddziaami gimnazjalnymi im. mjr Henryka Dobrzaskiego ps. Hubal w Biaymstoku. Nowe umowy zostan zawarte od 1.09.2017r. take na nowych zasadach (istnieje moliwo na podpisanie umowy z dat wczeniejsz).

Do Dyrektora SP Nr 32 Biaystok naley zoy pisemny wniosek z nastpujcymi danymi:

1. Nazwa Firmy - nazwisko i imi oraz dane adresowe z telefonem i mailem osoby sprawujcej opiek nad grup.

2. Cel i czas wynajmu oraz: dzie, liczba godzin lekcyjnych, pora rozpoczcia i zakoczenia zaj.

3. Wyszczeglnienie obiektu pod wynajem wraz z proponowan cen miesiczn.

4. Skad osobowy i ilociowy grupy.

Powysze dotyczy take wszystkich zaj UKS Hubal Biaystok z ATOMEM wcznie oraz inne zajcia badmintonowe, narciarskie, ucznicze itd., a w szczeglnoci treningi OSSM-SMS, szkoy badmintona, grup rekreacyjnych, weteranw itd.

Wszystkie wnioski powinny by zoone do 15.08.2017r.

Kadorazowe wydanie kluczy do obiektw sportowych ma by udokumentowane wpisem w ksice na portierni. Wszystkie zajcia maj znajdowa si w harmonogramie sporzdzonym przez dyrektora szkoy.

Zostao sporzdzone wystpienie do Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie w sprawie zasad wynajmu obiektw zwizanych z hal badmintonow ? taka jest potrzeba.

Lech Szargiej

 

Email Drukuj PDF

ogoszenie

zacznik nr 1

zacznik nr 2

 

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

TERMIN: 16.07-26.07.2017

MIEJSCE POBYTU: Sztutowo, Orodek ?Promyk? ul. Wczasowa 5

TELEFONY KONTAKTOWE:

Krzysztof Bielawiec ? 604 27 21 86

ZBRKA UCZESTNIKW: Zesp Szk nr.6 , ul. Pietrasze 29, godz. 5.45

ZABIERAMY ZE SOB:

Więcej…
 

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

TERMIN: 16.07-26.07.2017

MIEJSCE POBYTU: Sztutowo, Orodek ?Promyk? ul. Wczasowa 5

TELEFONY KONTAKTOWE:

Krzysztof Bielawiec ? 604 27 21 86

ZBRKA UCZESTNIKW: Zesp Szk nr.6 , ul. Pietrasze 29, godz. 5.45

ZABIERAMY ZE SOB:

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 121
ZS6

do koca WAKACJI:

SP 32

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Statystyki

Odsłon : 2076179

Krajowa Mapa Zagroe Bezpieczestwa

T ksik warto mie..


Dzwonki

1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35
3. 9.40 - 10.25
4. 10.30 - 11.15
5. 11.35 - 12.20
6. 12.40 - 13.25
7. 13.45 - 14.30
8. 14.35 - 15.20
9. 15.25 - 16.10
10. 16.15 - 17.00

zagldajcie na blogi nauczycieli wf:

klas I-III SP32

klas IV-VI SP32

PG12