ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 6 W BIAŁYMSTOKU

ul. Pietrasze 29, 15-131 Białystok, tel. 85 6750451, fax. 85 6752329

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:647. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:77. Error 9: Invalid character
ZS6 Obiady

holu gwnym Szkoy zostay wywieszone wyniki rekrutacji do wietlicy i na obiady w roku szkolnym 2017/2018.

Wszelkie niejasnoci ? prosimy wyjania w wietlicy z p. Grayn Popielarz

yczymy udanych wakacji!


WPATY ZA OBIADY- 30z

w dniach: 1,2,5 czerwca

(za okres od 7 do 22 czerwca 2017r.)

bd przyjmowane w sekretariacie gimnazjum

(od 7.30 do 15.00) oraz

na konto Szkoy: 67 1240 1154 1111 0010 3568 0429

WPAT NA KONTO SZKOY NALEY DOKONA NAJPӬNIEJ DRUGIEGO DNIA PRZEZNACZONEGO NA WPATY.

UWAGA! Przed dokonaniem przelewu prosz upewni si, jak dokadnie kwot naley przekaza na konto (obowizkowo, gdy byy zgaszane odpisy obiadowe).Tak informacj uzyskaj Pastwo w Sekretariacie PG 12 ( telefon: 85676 0648) na dzie przed planowanym terminem wpat. Przesana na konto kwota musi zgadza si z indywidualnym wyliczeniem dla kadego dziecka. W tytule przelewu naley wpisa: - imi i nazwisko ucznia, klas oraz szko (SP lub PG) - opata za obiady-miesic?, np. luty 2017

W przypadku opaty za wicej ni jedno dziecko, w tytule naley wpisa kade dziecko osobno.

Osoby, korzystajce z obiadw wnosz jednorazow wpat na rzecz stowki: 30 z

(patne w sekretariacie PG12 lub na konto Rady Rodzicw ZS6: 72 1500 1344 1213 4005 4417 0000)

16 VI 2017r. (pitek) jest dodatkowym dniem wolnym od zaj w szkole ? stowka bdzie nieczynna.


zgoszenie do wietlicy i na obiady 2017-2018

Wane informacje dotyczce korzystania z obiadw w roku szkolnym 2016/2017

Obiady bd wydawane od 5 wrzenia 2016r..( ywienie dzieci z oddziaw zerowych rozpoczyna si 1 wrzenia 2016r.).

Jednostkowy koszt obiadu dla ucznia w biecym roku szkolnym wynosi: 3 z (ta kwota moe ulec zmianie ze wzgldu na wzrost cen produktw).

Patno za obiady pobierana jest przez 3 pierwsze dni nauki szkolnej kadego miesica - w sekretariacie PG 12.

Patno za obiady przelewem na wydzielone konto bankowe:

Bank PKO SA I Oddzia Biaystok

ul. Sienkiewicza 40, 15-092 Biaystok

Numer konta: 67 1240 1154 1111 0010 3568 0429

naley dokona najpniej drugiego dnia przeznaczonego na wpaty!

UWAGA! Przed dokonaniem przelewu prosz upewni si, jak dokadnie kwot naley przekaza na konto (obowizkowo w przypadku, gdy byy zgaszane odpisy za niewykorzystane posiki).Tak informacj uzyskaj Pastwo w Sekretariacie PG 12( telefon: 85676 0648) na dzie przed planowanym terminem wpat. Przesana na konto kwota musi zgadza si z indywidualnym wyliczeniem dla kadego dziecka.

W tytule przelewu naley wpisa:

- imi i nazwisko ucznia, klas oraz szko ( SP lub PG)

- opata za obiady-miesic?, np. luty 2016

W przypadku opaty za wicej ni jedno dziecko, w tytule naley wpisa kade dziecko osobno.

Brak wpaty w podanym przez Szko terminie ? oznacza rezygnacj

- ucze nie otrzyma obiadu.

Posiki wydawane s na podstawie imiennej listy obiadowej, na ktrej odnotowana jest aktualna wpata.

ODPISY OBIADOWE

Warunkiem dokonania zwrotu za opacone, a niespoyte obiady (np. choroba ucznia, rezygnacja) jest zgoszenie odpisu u Intendenta Szkoy (telefon: 85675 0451wew. 43) lub w sekretariacie, wietlicy do godz. 12.00 dnia poprzedzajcego nieobecno. Odpisy dokonywane bd za nieobecno dwudniow i dusz.

Nie ma odpisw jednodniowych.

Wyjtek stanowi zbiorowe wyjcia ze szkoy (caa klasa, grupa uczniw) ? taki odpis zgasza organizator na trzy dni przed planowanym wyjciem.

W cigu 2 miesicy od rozpoczcia korzystania z obiadw , kady ucze dokonuje jednorazowej wpaty na rzecz stowki (30 z za cay rok szkolny)

w Sekretariacie Gimnazjum lub na konto Rady Rodzicw Szkoy.

Nr konta: 72 1500 1344 1213 4005 4417 0000

W tytule przelewu naley wpisa:

- imi i nazwisko ucznia, klas oraz szko ( SP lub PG)

- opata ?za stowk? .

Wpata za stowk nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z obiadw.

Obiady dla uczniw, ktrzy korzystaj z ywienia na podstawie decyzji MOPR bd wydawane po dostarczeniu do szkoy aktualnej decyzji oraz wypenieniu zgoszenia na obiady.

Nowe przyjcia bd dokonywane tylko w przypadku ewentualnych rezygnacji osb ju przyjtych (od nowego miesica) po dostarczeniu wypenionego zgoszenia na obiady.

Biaystok, 31 sierpnia 2016r.

 
ZS6 Obiady

do koca WAKACJI:

SP 32

Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 

Statystyki

Odsłon : 2076196

Krajowa Mapa Zagroe Bezpieczestwa

T ksik warto mie..


Dzwonki

1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35
3. 9.40 - 10.25
4. 10.30 - 11.15
5. 11.35 - 12.20
6. 12.40 - 13.25
7. 13.45 - 14.30
8. 14.35 - 15.20
9. 15.25 - 16.10
10. 16.15 - 17.00

zagldajcie na blogi nauczycieli wf:

klas I-III SP32

klas IV-VI SP32

PG12