ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 6 W BIAŁYMSTOKU

ul. Pietrasze 29, 15-131 Białystok, tel. 85 6750451, fax. 85 6752329

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:647. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:77. Error 9: Invalid character
ZS6 PG 12

Skad Szkolnej Rady Uczniowskiej:

Opiekun: Pani Monika Szawiel

Przewodniczcy: Cezary Markowski III a

Zastpca: Bartosz Skarzyski III c

Skarbnik: Marlena Glinko II a

Sekretarz: Oliwier Mieczkowski III a

Kronikarz: Marta Kazberuk III c

Czym jest samorzd uczniowski?

Samorzd uczniowski tworz wszyscy uczniowie szkoy.

Niezalenie od tego, jak bardzo jeste zaangaowany w ycie szkoy ? masz prawo wpywa na to, co si w niej dzieje.

Samorzd uczniowski jest organizacj dziaajca na rzecz uczniw i zarzdzana przez uczniw.

Samorzd reprezentuje interesy uczniw wobec nauczycieli, rodzicw, administracji owiatowej.

Samorzd jest organizacj demokratyczn.

Dzie Kobiet w PG

Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2016/2017

Podsumowanie dziaalnoci SU w maju

Podsumowanie dziaalnoci SU w kwietniu

Podsumowanie dziaalnoci SU w marcu

Podsumowanie dziaalnoci SU w luty

Podsumowanie dziaalnoci SU w grudniu

Podsumowanie dziaalnoci SU w listopadzie

Podsumowanie dziaalnoci SU w padzierniku

Podsumowanie dziaalnoci SU we wrzeniuPodsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2015/2016

Podsumowanie dziaalnoci SU w grudniu

Podsumowanie dziaalnoci SU w listopadzie

Podsumowanie dziaalnoci SU w padzierniku

Podsumowanie dziaalnoci SU we wrzeniu


Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie dziaalnoci SU kwiecie- czerwiec

Podsumowanie dziaalnoci SU w marcu

Podsumowanie dziaalnoci SU w lutym

Podsumowanie dziaalnoci SU w grudniu

Podsumowanie dziaalnoci SU w listopadzie

Podsumowanie dziaalnoci SU wpadzierniku

Podsumowanie dziaalnoci SU we wrzeniu


Plan dziaa Samorzdu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum nr 12 w Zespole Szk nr 6 w Biaymstoku w roku szkolnym 2013/2014

Podsumowanie pracy SU wczerwcu

Podsumowanie pracy SU wmaju

Podsumowanie pracy SU wkwietniu

Podsumowanie pracy SU wmarcu

Podsumowanie pracy SU wlutym

Podsumowanie pracy SU w styczniu

Podsumowanie pracy SU w grudniu

Podsumowanie pracy SU w listopadzie

Podsumowanie pracy SU w padzierniku

Podsumowanie pracy SU we wrzeniu


Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2012/2013

Podsumowanie dziaalnoci SU wmaju i czerwcu

Podsumowanie dziaalnoci SU w kwietniu

Podsumowanie dziaalnoci SU wmarcu

Podsumowanie dziaalnoci SU wlutym

Podsumowanie dziaalnoci SU wstyczniu

Podsumowanie dziaalnoci SU wgrudniu

Podsumowanie dziaalnoci SU w listopadzie

Podsumowanie dziaalnoci SU w padzierniku

Podsumowanie pracy SU we wrzeniu


Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2011/2012

Podsumowanie pracy SU w czerwcu

 • 05 czerwca 2012 roku zorganizowalimy w naszej szkole ?Dzie bez przemocy?. W ramach tego dnia odby si mecz w pik non nauczyciele kontra uczniowie. Nauczyciele wygrali to spotkanie przewaajc iloci strzelonych bramek 14: 7. W czasie trwanie meczu reszta uczniw , w przebraniach kibicowaa zachowujc wszystkie zasady kibicowania Fair Play. Tego dnia odbyo si take w naszej szkole gosowanie na Nauczyciela na szstk. Tytu ten uzyskali nastpujcy nauczyciele: P. Pawe Skibiski, P. Tomasz Muszyski i P. Edyta Komo.

W glosowaniu wzio udzia 211 uczniw na 300 uczcych si w naszej szkole.
Na koniec Dnia bez przemocy zorganizowany by rwnie konkurs na najciekawsze przebranie. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajy: Urszula Purta, Karolina Proskiniuki Katarzyna Topczewska z klasy I a. Na drugim miejscu uplasowa si Kamil Modzelewski z klasy I b, a na trzecim ? Juliusz Wojszel z klasy II b.

 • 13 czerwca 2012 roku przedstawiciele SU ? Ewelina Sakowicz III a i Magdalena Bardowska IIIa razem z opiekunem, P. Monik Szawiel wziy udzia w Debacie Samorzdw Uczniowskich Szk Gimnazjalnych ? Czy uczniowie maj wpyw na tosamo szkoy??. Debata ta organizowana bya w ramach XIII Biaostockiego Forum Szk, a na celu miaa m.in. uwiadomienie modziey ich moliwoci w wsptworzeniu tosamoci szkoy, ksztatowanie umiejtnoci pracy w grupie czy te wymiana dowiadcze pomidzy Samorzdami Uczniowskimi.

Podsumowanie pracy SU w maju

 • W maju zosta zorganizowany konkurs na najlepszy List do Matki. Celem tego konkursu byo inspirowanie modziey do aktywnoci twrczej, rozwijanie umiejtnoci literackich oraz ksztatowanie postaw sprzyjajcych poszanowaniu zasad uczciwej rywalizacji. Spord dziesiciu zgoszonych prac, jury w skadzie:
 1. Edyta Komo
 2. Jolanta Romanowska
 3. Monika Szawiel

wyonio zwycizcw :

I m-ce- Katarzyna Stachurska III d
II m-ce- Krystyna Sokoowska III c
III m-ce Urszula Purta Ia

Podsumowanie pracy SU w kwietniu

 • Podsumowalimy wyniki oglnopolskiej akcji zbierania podpisw ?Kibicuj Fair Play?. Podpisy caej spoecznoci szkolnej, w liczbie 351, zostay zoone pod listem do Prezydenta RP w sprawie pozytywnego kibicowania. Poprzez udzia w tej akcji chcemy pokaza, jak wane jest dla nas, aby na trybunach zasiaday cae rodziny, aby czuy si tam bezpiecznie i mogy wsplnie przeywa sportowe zmagania.
 • Zorganizowalimy spotkanie uczniw z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Biaymstoku. Spotkanie to powicone byo tematyce bezpiecznego i pozytywnego kibicowania.
 • W kwietniu zosta rwnie rozstrzygnity Konkurs na Najciekawsz Pisank Wielkanocn. Celami konkursu byy: promocja zwyczajw, symboli i zdobnictwa oglnopolskiego oraz regionalnego zwizanego ze witem Wielkanocy; rozwijanie zdolnoci plastycznych; doskonalenie umiejtnoci posugiwania si rnorodnymi technikami plastycznymi.
  Podsumowanie
  SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PISANK WIELKANOCN dla uczniw klas I ? III Publicznego Gimnazjum 12 Zespou Szk nr 6 w Biaymstoku.

Komisja w skadzie:
Agnieszka Nowacka
Monika Szawiel
Jolanta Romanowska

Stwierdzia, e spord 10 zoonych pisanek nagrodzonoi wyrniono prace szeciorga uczniw:I miejsce ? Magdalena Panasewicz kl. II c
II miejsce ? Magdalena Bardowska kl. II d
Wyrnienie
?Kamil Harbaszewski kl. I c
Wyrnienie
- Urszula Purta kl. I a
Wyrnienie
- Patrycja Zalewska kl. II d
Wyrnienie
- Stefania Siemieniuk kl. I a

Podsumowanie pracy SU w marcu

 • W dniach od 01 do 07 marca w naszej szkole dziaaa poczta z okazji zbliajcego si Dnia Kobiet. Uczniowie Samorzdu zbierali kartki z yczeniami od kolegw dla najlepszych koleanek. Kartki te zostay przekazane adresatkom 8 marca.
 • Przyczylimy si do oglnopolskiej akcji zbierania podpisw ?Kibicuj Fair Play?. Poprzez udzia w tej akcji chcemy pokaza, jak wane jest dla nas, aby na trybunach zasiaday cae rodziny, aby czuy si tam bezpiecznie i mogy wsplnie przeywa sportowe zmagania.
 • W marcu zosta rwnie ogoszony Konkurs na Najciekawsz Pisank Wielkanocn.Celami konkursu s: promocja zwyczajw, symboli i zdobnictwa oglnopolskiego oraz regionalnego zwizanego ze witem Wielkanocy; rozwijanie zdolnoci plastycznych; doskonalenie umiejtnoci posugiwania si rnorodnymi technikami plastycznymi.

Podsumowanie pracy SU w lutym

 • W zwizku ze witem Zakochanych, dzie 14 lutego ogosilimy Dniem Czerwonych. Tego dnia kady ucze powinien by ubrany w kolorze czerwonym. Zorganizowalimy take szkoln Poczt Walentynkow, gdzie kady mg przesa wybranej osobie yczenia. Jak co roku akcja ta cieszya si niezwyk popularnoci wrd naszych uczniw. Okazao si, e uczniowie okazywali swe uczucia take nauczycielom.
 • W lutym ogosilimy take konkurs na wiersz walentynkowy o tematyce miosnej. Celem konkursu byo inspirowanie modziey do aktywnoci twrczej, rozwijanie umiejtnoci literackich oraz ksztatowanie postaw sprzyjajcych poszanowaniu zasad uczciwej rywalizacji.

Spord zgoszonych do konkursu prac, wczeniej niepublikowanych i nienagradzanych, jury wyonio zwycizcw:

I miejsce- Magdalena Panasewiczkl.II c

II miejsce- Katarzyna Stachurska kl. III d

III miejsce- Oktawiusz Rutkowski kl. II b

Podsumowanie pracy SU w styczniu

W dniu 04.01.2012r. przeprowadzono wrd uczniw Publicznego Gimnazjum nr12 w Zespole Szk nr 6 w Biaymstoku tajne gosowanie majce na celu wybr Szkolnej Rady Uczniowskiej.

W skad komisji wyborczej weszy osoby:

 1. Pani Monika Szawiel- nadzr nad komisj
 2. Mateusz Jadeszko III b- przewodniczcy komisji
 3. Joanna Ferster III b
 4. Katarzyna Krysto II a
 5. Kobeszko Patrycja III b

Do Szkolnej Rady Uczniowskiej zgoszono kandydatury nastpujcych osb:

 1. Ewelina Sakowicz III a
 2. Katarzyna Maksymowicz III b
 3. Wojciech Wickowski III a
 4. Katarzyna Stachurska III d
 5. Oktawiusz Rutkowski II b
 6. Julita Selewoniuk III c
 7. Maciej Rasiski II c
 8. Maciej Fiedziukiewicz III b
 9. Jakub Skrocki III d

10. Marcin Mocicki III d

11. Sylwia Ralicka III d

Gosowao 284 uczniw.

W wyniku gosowania komisja skrutacyjna wyonia skad Szkolnej Rady Uczniowskiej Publicznego Gimnazjum nr12 w Biaymstoku:

Przewodniczcy: Oktawiusz Rutkowski II b
Zastpca: Sylwia Ralicka III d
Skarbnik: Julita Selewoniuk III c
Kronikarz: Marcin Mocicki III d
Sekretarz: Katarzyna Maksimowicz III b

W styczniu odby si Bal Karnawaowy dla Vipw. Wzili w nim udzia uczniowie z co najmniej dobr ocen z zachowania. Zabawa taneczna przebiega w miej
i spokojnej atmosferze.

Podsumowanie pracy SU w grudniu

? W dniach od 05 do 09 grudnia w naszej szkole trwa Tydzie Wolontariatu. W ramach tego tygodnia uczniowie z klasy II c przygotowali przedstawienie Jasekowe dla przedszkolakw i uczniw ze wietlicy szkolnej. Natomiast uczennice klasy III a czytay ksiki i pomagay w odrabianiu pracy domowej modszym kolegom i koleankom z klas ?zerwki?. Oprcz tego Samorzd Uczniowski zorganizowa zbirk darw i Kiermasz witeczny pod hasem ?Wigilijne Dzieo Pomocy Dzieciom?. Na ten kiermasz uczniowie gimnazjum midzy innymi przygotowali wasnorcznie ozdoby i kartki witeczne. Dochd ze sprzeday tyche dekoracji boonarodzeniowych oraz dary przyniesione przez uczniw przeznaczone zostay na witeczne Paczki dla dzieci z ubogich rodzin.
Wszystkim serdecznie dzikujemy za wsparcie.

? Dnia 06 grudnia nastpio podsumowanie akcji ?Gra grosza?. Najwiksz sum pienidzy,
w kwocie 90, 63 z uzbieraa klasa II c, na drugim miejscu uplasowaa si klasa I a, a na trzecim II b.
W sumie dla caego gimnazjum udao si zebra 328,66 z.

? W zwizku ze zbliajcymi si witami Boego Narodzenia w naszej szkole dziaaa poczta witeczna. Kady mg zoy swojemu koledze, swojej koleance czy przyjacielowi najserdeczniejsze yczenia witeczne.

Podsumowanie pracy SU w listopadzie

? W zwizku ze witem Zmarych, jak co roku, przedstawiciele Samorzdu Uczniowskiego udali si na Cmentarz Miejski, aby uczci pami tych, ktrzy ju odeszli. Uczniowie zapalili znicze na grobach onierzy polegych podczas II wojny wiatowej, na grobie Justyny Moniuszko, absolwentki SP 32, ofiary tragedii pod Smoleskiem oraz na grobie Urszuli Chomczyk, uczennicy naszego gimnazjum.

? Dnia 03 listopada SU zorganizowa Mistrzostwa Szkoy w Tenisie Stoowym Dziewczt. Celem tych mistrzostw bya popularyzacja tenisa stoowego wrd modziey oraz wyonienie najlepszych tenisistek stoowych w Zespole Szk nr 6 w Biaymstoku.

Pojedynki przeprowadzono systemem pucharowym ?do dwch przegranych?.

Dyplomy i nagrody zostay ufundowane przez Dyrektora Zespou Szk nr 6,
p. Lecha Szargieja.

Klasyfikacja kocowa:

I m-ce Gabriela Krych kl. II b
II m-ce Magdalena Bardowska kl. III a
III m-ce Kinga Kozowska III a

? Dnia 09 listopada w naszej szkole odbya si uroczysta akademia z okazji obchodw Narodowego Dnia Niepodlegoci. Tego dnia rwnie wszyscy uczniowie przygotowali
i nosili rnorodne, biao-czerwone kotyliony. T oglnopolsk akcj zainicjowa w ubiegym roku Prezydent RP - Bronisaw Komorowski.

? Dnia 21 listopada w nasze szkole odbyy wybory czonkw Zgromadzenia Elektorskiego

Modzieowej Rady Miejskiej w Biaymstoku

W wyniku gosowania Szkolna Komisja Wyborcza stwierdzia, i uprawnionych do gosowania byo 303 uczniw, za kart do gosowania wydano 280.

Ogem oddano gosw 280, w tym gosw wanych 276.

Poszczeglni kandydaci uzyskali nastpujc liczb gosw:

 1. Robert Czajkowski- 62 gosy
 2. Ewelina Sakowicz- 46 gosw
 3. Ewelina Konik- 18 gosw
 4. Oktawiusz Rutkowski- 125 gosw
 5. Maciej Rasiski- 25 gosw

Zgodnie ze Statutem Modzieowej Rady Miejskiej w Biaymstoku w naszej szkole dokonuje si wyboru jednego elektora. W zwizku z czym w wyniku gosowania mandat elektora
i prawo reprezentowania szkoy w Zgromadzeniu Elektorskim otrzymuje: Oktawiusz Rutkowski, ucze kl IIb.

? Dnia 21 listopada przyczylimy si do akcji ?Gra Grosza? . Akcja ta polega na tym, i uczniowie wraz z nauczycielami ze szk w caej Polsce organizuj zbirk drobnych monet o nominaach od 1 do 50 groszy, a uzyskane rodki zostaj wykorzystane na pomoc dzieciom.
Gwnym celem akcji jest tworzenie i dofinansowanie domw dla dzieci, rodzinnych domw dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastpczych oraz dla najbardziej potrzebujcych domw dziecka, ktre realizuj prorodzinne programy wychowawcze.

Podsumowanie pracy SU w padzierniku

? z okazji wiatowego Dnia Zwierzt SU zorganizowa zbirk karmy na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierzt mieszczcego si przy ulicy Dolistowskiej 2 w Biaymstoku;

? z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie wykonali wasnorcznie kartki z najlepszymi yczeniami i wrczyli je wszystkim nauczycielom w naszej szkole;

? na pocztku padziernika przyczylimy si do programu edukacyjnego ?Poczytaj mi przyjacielu?, ktrego podmiotem prowadzcym i realizujcym jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach tego programu, w roku szkolnym 2011/2012, nasi uczniowie bd przygotowywa regularne spotkania czytelnicze dla przedszkolakw, modszych kolegw
i koleanek z ?zerwki? i wietlicy. Wsplne czytanie ksiek przygodowych, wierszy, bajek, bani to nie wszystko. Po lekturze uczestnicy bd razem si bawi, rysowa, taczy czy piewa.

Dziki uczestnictwu w tym programie modzi ludzie maj okazj, czsto po raz pierwszy, zetkn si z wolontariatem, kontakt z modszymi uczy ich budowania wizi, a publiczne wystpienia pozwalaj zyska wicej pewnoci siebie.

? 29 padziernika SU zorganizowa Mistrzostwa Szkoy w Tenisie Stoowym Chopcw. Celem tych mistrzostw jest popularyzacja tenisa stoowego wrd modziey oraz wyonienie najlepszych tenisistw stoowych w Zespole Szk nr 6 w Biaymstoku.

Pojedynki przeprowadzono systemem pucharowym ?do dwch przegranych?.

Dyplomy i nagrody zostay ufundowane przez Dyrektora Zespou Szk nr 6,
p. Lecha Szargieja.

Klasyfikacja kocowa:

I m-ce Marcin Kadubowski III a

II m-ce Kamil Wykowski II d

III m-ce Aleksander Jaboski II d

Sprawozdanie z konkursu na ?Najciekawszy transparent kibica?

Dnia 03.10.2011 roku podczas Mistrzostw Szkoy w Indywidualnych Biegach Przeajowych odby si konkurs na ?Najciekawszy transparent kibica?.

Organizatorami konkursu byli: Samorzd Uczniowski oraz opiekun SU - Monika Szawiel.

Celami tego konkursu byo: podniesienie kultury osobistej modziey poprzez promowanie kulturalnych zachowa podczas imprez sportowych oraz w yciu codziennym, propagowanie postaw zgodnego wspycia z ludmi, promowanie zdrowego stylu ycia, rozwijanie inwencji twrczej uczniw.

W konkursie wziy udzia wszystkie klasy Publicznego Gimnazjum nr 12 w Biaymstoku, ktre prezentoway swoje transparenty, kulturalnie kibicujc startujcej w zawodach modziey. Poziom wykonanych prac by bardzo zrnicowany. Wida byo, e uczniowie woyli duo wysiku w przygotowanie tyche transparentw. Jednake komisja sdziowska w skadzie: pani dyrektor Boena Janiak oraz pan dyrektor Krzysztof Bielawiec, wyonia nastpujcych zwycizcw:

I miejsce zaja klasa I b

II miejsce zaja klasa II c

III miejsce zaja klasa III a

Pozostaym klasom gratulujemy pomysw i dzikujemy za udzia.

Podsumowanie pracy SU we wrzeniu

 • W dniach od 26 do 28 wrzenia w naszej szkole dziaaa poczta z okazji zbliajcego si Dnia Chopaka. Uczniowie Samorzdu zbierali kartki z yczeniami od ich koleanek dla najlepszych kolegw. Kartki te zostay przekazane adresatom 30 wrzenia.
 • 26 wrzenia miay miejsce w szkole wybory nowej Szkolnej Rady Uczniowskiej. Swoj kandydatur zgosio 8 osb, ktre musiay uzyska pozytywn opini wychowawcy i dyrekcji oraz zebra 15 podpisw osb popierajcych ich osob. Wybory w naszej szkole s powszechne i tajne. Kady ucze otrzymywa kart do gosowania, na ktrej zaznacza znak przy swoim faworycie. Najwiksz liczb gosw otrzyma Robert Czajkowski z klasy IIID i zosta przewodniczcym szkoy. Jego zastpc zosta Oktawiusz Rutkowski
  z klasy II B.
 • Od dnia 19 wrzenia 2011 roku w zastpstwie za dotychczasow opiekunk Samorzdu Uczniowskiego p. Beat Wlazo, funkcj t peni bdzie p. Monika Szawiel
 • W miesicu wrzeniu uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 12 w Biaymstoku wzili udzia w akcji charytatywnej ?Szkoo pom i Ty?. Uzbierana z kalendarzykw- cegieek kwota zostaa przekazana na pomoc 5-letniemu Wiktorowi, ktry urodzi si z niedorozwojem koci udowej. W przyszoci czeka go seria drogich operacji, a take niezbdna bdzie kosztowna rehabilitacja. Dzikujemy wszystkim za wsparcie.
 • Nadzr nad ?Szczliwym numerkiem? w roku szkolnym 2011/12 sprawowa bd Robert Czajkowski i Jakub Skrocki z klasy III D. Losowanie odbywa si codziennie w pokoju nauczycielskim.
 
ZS6 PG 12

do koca WAKACJI:

SP 32

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Statystyki

Odsłon : 2076177

Krajowa Mapa Zagroe Bezpieczestwa

T ksik warto mie..


Dzwonki

1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35
3. 9.40 - 10.25
4. 10.30 - 11.15
5. 11.35 - 12.20
6. 12.40 - 13.25
7. 13.45 - 14.30
8. 14.35 - 15.20
9. 15.25 - 16.10
10. 16.15 - 17.00

zagldajcie na blogi nauczycieli wf:

klas I-III SP32

klas IV-VI SP32

PG12