ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 6 W BIAŁYMSTOKU

ul. Pietrasze 29, 15-131 Białystok, tel. 85 6750451, fax. 85 6752329

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:647. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:77. Error 9: Invalid character
ZS6 O szkole Historia
Historia
Email Drukuj PDF

HISTORIA SZKOY PODSTAWOWEJ NR 32
IM. MJR. HENRYKA DOBRZASKIEGO PS."HUBAL"
W BIAYMSTOKU

 

Budow Szkoy Podstawowej Nr 32 na osiedlu Pietrasze w Biaymstoku rozpoczto w 1967 r. Uroczyste otwarcie placwki miao miejsce dnia 1.09.68 r. Budynek szkoy zosta zaprojektowany dla 600 uczniw. Znajdoway si w nim nastpujce pomieszczenia: sala gimnastyczna, pracownie techniczna, fizyko-chemiczna, biologiczna, 12 sal lekcyjnych, biblioteka, gabinety dyrektora, stomatologiczny i lekarski, pokj nauczycielski oraz wietlica i kuchnia z zapleczem. Szkoa dysponowaa wasn kotowni.

Wyposaenie w sprzt i pomoce naukowe byo bardzo skromne. Oprcz awek, tablic, szaf i biurek szkoa posiadaa aparat filmowy, telewizor, akordeon, 2 adaptery, radia, kilka piek i materacw gimnastycznych. W pierwszym roku szkolnym nauk rozpoczo 461 uczniw w 14 oddziaach. Kadr pedagogiczn stanowio 14 nauczycieli, kierownik szkoy i 9 pracownikw administracji i obsugi. Pierwsze dziesiciolecie funkcjonowania szkoy charakteryzowao si wypracowywaniem wasnego charakteru - szkoy rodowiskowej speniajcej trzy podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekucze.

Szczeglny nacisk pooono na rozwj zaj pozalekcyjnych, a przede wszystkim tych, ktrym sprzyjaa korzystna lokalizacja szkoy w pobliu lasu Pietrasze. Powstay liczne koa zainteresowa, organizacje modzieowe i sportowe. Ju po kilku latach odnotowano pierwsze powane osignicia. Szkolne Koo Ligi Ochrony Przyrody pod opiek nauczycielki Joanny Brzuzy we wspzawodnictwie "Najlepiej pracujce koo LOP" zdobywao przez szereg lat pierwsze miejsca w wojewdztwie i kraju. By to jeden z wanych sposobw wychowywania dzieci i modziey w poszanowaniu przyrody i ochrony rodowiska.

Drug dziedzin przynoszc szkole chwa by sport. Wybrane dyscypliny sportu: gimnastyka, ywiarstwo, narciarstwo, lekkoatletyka po piciu latach uplasoway szko w czowce miasta i wojewdztwa. Na sukcesy te w duym stopniu wpyw miaa poprawa i stay rozwj szkolnej bazy. Powstay nowe klasopracownie jzyka polskiego, geografii, matematyki, historii i nauczania pocztkowego. Zakupiono wiele pomocy naukowych i sprztu sportowego. Dziki dobrej wsppracy z rodzicami na bieco odnawiano klasy, sprzt szkolny i modernizowano szkolne boiska. Pod koniec tego okresu szkoa naleaa do najlepiej wyposaonych w miecie. Doprowadzono do szkoy gaz, przeprowadzono kapitalny remont, dobudowano now szatni.

Szkole przybywao osigni w postaci laureatw w olimpiadach przedmiotowych - biologicznej i fizycznej, w konkursach plastycznych, maych form teatralnych oraz wielu innych. W sporcie wiodc dyscyplin pozostawao narciarstwo bezkonkurencyjne w miecie i liczce si w wojewdztwie. W ostatnich latach drugiego dziesiciolecia odszed na emerytur pierwszy dyrektor szkoy Mirosaw Puciowski. Nastpnym dyrektorem by Wacaw Mayszko, sprawujcy t funkcj przez rok.

W roku 1987 dyrektorem szkoy zosta Lech Szargiej, otwierajc kolejny etap dziejw szkoy. Nowy gospodarz przygotowa reformatorski program rozwoju szkoy zawierajcy kompleksow rozbudow obiektu i wprowadzenie rozszerzonego zakresu dziaa edukacyjnych obejmujcych obowizkow nauk jzyka angielskiego i pywania od klas pierwszych, zorganizowanie narciarsko - badmintonowych klas sportowych i szerok ofert zaj pozalekcyjnych - k przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

W zwizku ze wzrostem liczby uczniw, szeciodniowym tygodniem pracy na trzy zmiany, w 1989 r. zapada decyzja o rozbudowie placwki. W nastpnym roku, 30 maja, szkoa otrzymaa imi mjr Henryka Dobrzaskiego ps. "Hubal" i sztandar ufundowany przez rodzicw. W tym samym roku zostaa powoana fundacja "Szkoa XXI wieku - przez sport i nauk w wiat". Zadaniem jej byo gromadzenie rodkw finansowych na realizacj programu. Dziki inicjatywie dyrektora Lecha Szargieja i przychylnoci rodzicw nawizana zostaa wsppraca z przedsibiorstwem budowlanym "Wersal Podlaski" i architektem mgr in. Krystyn Drewnowsk. Efektem dziaa pod kierunkiem dyrektora byo oddanie do uytku jesieni 1992 r. nowego skrzyda szkoy z jedenastoma pomieszczeniami. Inwestycja ta zostaa ukoczona ze rodkw w 75% sponsorskich i rodzicielskich. Szkole przybyy: nowoczesna pracownia biologiczna z zapleczem, klasopracownie jzyka polskiego, matematyki i nauczania pocztkowego. Pozwolio to powrci do dwuzmianowoci pracy i odstpi od zaj w soboty. Nie zlikwidowano jednak wszystkich problemw lokalowych szkoy, bowiem zajcia nadal odbyway si do pnych godzin wieczornych. Szczegln uciliwoci by brak penowymiarowej sali gimnastycznej. Uczniowie klas modszych nadal odbywali zajcia w-f na korytarzach.

Z prognoz wzrostu liczby uczniw wynikaa nowa inicjatywa dyr. L. Szargieja - wybudowanie kompleksu sportowego. W tym celu uruchomi wszystkie moliwe rodki - rozprowadzane byy cegieki, pracownicy szkoy, rodzice i sympatycy tej inicjatywy wpacali dobrowolne skadki na rzecz budowy. Z pomoc pospieszyy niektre instytucje i przedsibiorstwa prywatne (m.in. Urzd Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Warszawie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Bank Inicjatyw Gospodarczych i inne). Po czterech latach, jesieni 1996r. zosta przekazany do uytku kompleks sportowy z penowymiarow hal sportow, bieni tartanow i antresol, dwoma basenami, siowni, gabinetem odnowy biologicznej, pokojami hotelowymi. W obiekcie znalazy miejsce rwnie nowa biblioteka z czytelni, sala historyczna, izba pamici, trzy klasy nauczania pocztkowego, sala katechetyczna i gabinet stomatologiczny. Dziki tym inwestycjom szkoa ju w 1996r. pozyskaa baz, umoliwiajc realizacj zakrojonego na szerok skal programu dydaktycznego, wychowawczego i zdrowotnego.

Trzecie dziesiciolecie szkoy to nie tylko radykalna poprawa warunkw lokalowych. Rwnie pod wzgldem dydaktycznym odnotowano wybitne osignicia. W kronikach figuruj nazwiska laureatw wojewdzkich olimpiad przedmiotowych z matematyki, jzyka polskiego, biologii, geogafii, zwycizcw "Kangura Matematycznego", "Alfika", oglnopolskich konkursw literackich i artystycznych.

Szkoa staa si placwk owiatow zapewniajc nie tylko rzeteln edukacj, ale umoliwiajc wszechstronny rozwj talentw. Z zaj pozalecyjnych korzystao 97% uczniw, uczestniczcych w kkach przedmiotowych, teatralnych, wietlicowych, tanecznych, plastycznych, muzycznych, informatycznych i sportowych. Uczniowie mogli wybiera spord 91 rnego rodzaju zaj dodatkowych.

Rozszerzajc ofert wasnych dziaa edukacyjnych od 1995r. przez 6 kolejnych lat szkoa organizowaa Targi Komputerowe "School Forum", w ktrych uczestniczyy firmy komputerowe z caego regionu. Uczniowie szkoy mogli zapozna si z najnowszymi osigniciami w dziedzinie informatyki. Zainteresowanie mieszkacw miasta i przyjezdnych byo ogromne.

Ponadto do osigni dyr. Lecha Szargieja naley zorganizowanie: Midzynarodowego Turnieju Asw w Badmintonie, Mistrzostw Polski Kadetw w Badmintonie, kilkunastu krajowych imprez tej dyscypliny sportu, Narciarskich Biegw "Hubala", Midzynarodowych Mistrzostw Modzikw w Narciarstwie Biegowym, Memoriau Bronisawa Malinowskiego w Biegach Przeajowych, Konkursw Fair Play, wycigw rowerw grskich o Puchar Scota i Olimpika oraz festynw osiedlowych, Konferencji naukowej "Sporttesery w treningu wytrzymaociowym" i wielu innych. Dziki tym poczynaniom szkoa staa si znana na forum kraju.

Szkoa jest otwarta na wspprac ze rodowiskiem, na rzecz ktrego organizowaa i organizuje rne imprezy.

Osignicia szkoy sprzyjay nawizaniu kontaktw z grupami nauczycieli i modziey ze szkoy polskiej w Grodnie. Kilkakrotnie goszczone byy delegacje z zagranicy. Odwiedza nas chr "Sokolata" z Biaorusi. Nasi uczniowie rwnie wyjedali z rewizyt do naszych wschodnich ssiadw.

Szkoa nie mylaa wycznie o swoich sprawach. W funkcjonowaniu uwzgldniaa potrzeby innych. Przykadem moe by zorganizowana pomoc dzieciom dotknitym pamitn powodzi z 1998r, pochodzcym z Wrocawia i Dobrzynia, ktre w naszej szkole mieszkay i uczyy si przez kilka miesicy. Rwnie grupa niepenosprawnych dzieci spdzaa u nas ferie zimowe, korzystajc wsplnie z nasz modzie z rnych atrakcji.

W uroczystociach szkolnych uczesniczyli czsto przedstawiciele rnych wadz pastwowych, kocielnych i sportowych. 
Gomi m.in. byli: ks. bsp Edward Ozorowski, ks. bsp. Wojciech Ziba, Emil Zatopek - synny czeski dugodystansowiec, Irena Szewiska - wielka polska lekkoatletka i Prezes PKOL, Jerzy Kulej, Ryszard Szurkowski, Zdzisaw Krzyszkowiak.
Kontakt z tymi ludmi mia dla modziey due znaczenie wychowawcze, sowa uznania z ich ust dla osigni szkoy to podwjna duma.

Szczeglnym prezentem byo przywiezienie z Rzymu przez Pani Dyrektor mgr Halina Sadowsk bogosawiestwa dla pracownikw i uczniw szkoy od Ojca witego Jana Pawa II.

Na przestrzeni minionych lat szkoa zorganizowaa wiele piknych imprez o charakterze rocznicowym, kulturalnym i edukacyjnym. Godnym zapamitania byo spotkanie we wrzeniu 2000 roku z Crk naszego Patrona - Pani Krystyn Sobierajsk - Dobrzask i yjcymi jeszcze Hubalczykami, wrd ktrych by osobisty adiutant mjr Henryka Dobrzaskiego - Romuald Rodziewicz. Szkoa otrzymaa wwczas tablic pamitkow ufundowan przez Rodzin Hubalczykw - Westerplatczykw.

Do osigni szkoy ostatnich lat naley zwycistwo w Oglnopolskim Konkursie "Super Ekspresu", OPTIMUSA, RMF FM pod patronatem Marszaka Sejmu RP i Ministra Edukacji i nagroda w postaci nowej pracowni komputerowej oraz uzyskanie miana "Super Szkoy 2000". W roku 2003 szkoa zdobya tytu "Szkoy z klas" w oglnopolskiej akcji "Gazety Wyborczej" pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaniewskiego. Osignicia sportowe szkoy kady odwiedzajcy j moe obejrze zaraz po przekroczeniu jej progw. S to setki pucharw, medali i dyplomw. Ktre zdobyli uczniowie podczas zawodw wojewdzkich, krajowych i midzynarodowych.

W chwili wejcia w ycie reformy owiaty szkoa liczya blisko 1500 uczniw, 95 osb kadry pedagogicznej, 37 osb administracji i obsugi. Posiadaa wspania baz. Warunki pracy ulegy znacznemu pogorszeniu w zwizku z przejciem czci budynku przez powstae tu z now dyrekcj Publiczne Gimnazjum nr 12.

W ogromnym skrcie ukazane zostay najistotniejsze wydarzenia z historii SP 32 w Biaymstoku. Szkoa nasza zajmuje obecnie znaczce miejsce w oglnym systemie owiaty wojewdztwa podlaskiego oraz ma wkad w jej rozwj. Miar osigni moe by fakt, e od roku 1968 do 2006 szko opucio 5100 absolwentw.

 


ZS6 O szkole Historia

do koca WAKACJI:

SP 32

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Statystyki

Odsłon : 2075428

Krajowa Mapa Zagroe Bezpieczestwa

T ksik warto mie..


Dzwonki

1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35
3. 9.40 - 10.25
4. 10.30 - 11.15
5. 11.35 - 12.20
6. 12.40 - 13.25
7. 13.45 - 14.30
8. 14.35 - 15.20
9. 15.25 - 16.10
10. 16.15 - 17.00

zagldajcie na blogi nauczycieli wf:

klas I-III SP32

klas IV-VI SP32

PG12